Dzień rektorski 12 maja 2023

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2023r. dzień 12 maja br. jest dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych w UŁ.