Zagadnienie egzaminacyjne - egzamin licencjacki

Literaturoznawstwo

 1. Epika grecka i łacińska (autor/autorzy do wyboru)
 2. Dramat grecki i łaciński – tragedia i komedia (autor/autorzy do wyboru)
 3. Liryka grecka i łacińska (autor/autorzy do wyboru)
 4. Cechy piśmiennictwa hellenistycznego i jego wpływ na literaturę łacińską
 5. Historiografia grecka i łacińska (autor/autorzy do wyboru)
 6. Retoryka grecka i łacińska (autor/autorzy do wyboru)
 7. Główne problemy literatury chrześcijańskiej i jej najbardziej znani przedstawiciele

Kultura i religia

 1. Życie codzienne w starożytnej Grecji i w Rzymie
 2. Starożytne igrzyska
 3. Mity kosmogoniczne i antropogeniczne – przegląd koncepcji
 4. Panteon grecki i rzymski
 5. Święta religijne w starożytnej Grecji i Rzymie.
 6. Platon i jego świat idei
 7. Najważniejsze nurty filozoficzne epoki hellenistycznej

Językoznawstwo

 1. Fleksja łacińska
 2. Konstrukcje składniowe w języku łacińskim
 3. Geneza języka łacińskiego.
 4. Dialekty języka greckiego.
 5. Historia alfabetu greckiego i łacińskiego
 6. Imiennictwo greckie i łacińskie