Godziny rektorskie - 7 marca, 9:30-13:00

W dniu 7 marca, w związku ze spotkaniem kandydatów na Rektora UŁ z pracownikami, studentami i doktorantami UŁ, Rektor UŁ zarządza godziny rektorskie od godz. 9:30 do godz. 13:00 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.