ODDZIAŁ ŁÓDZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO 

Celem zasadniczym Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF) jest pielęgnowanie i propagowanie szeroko pojętej nauki o kulturze antycznej, zwłaszcza greckiej i rzymskiej. PTF utrzymujestały kontaktz instytucjami zajmującymi się kulturą antyczną, organizuje wykłady i odczyty o treści naukowej, dydaktycznej i popularnonaukowej, organizuje zjazdy i konferencje dotyczące badań, jak i dydaktyki w zakresie nauk o antyku oraz podejmuje działania w sprawie obecności łaciny, greki i kultury antycznej w polskim systemie edukacyjnym. Siedziba Zarządu Głównego PTF znajduje się we Wrocławiu.

Oddział Łódzki PTF realizuje cele statutowe Towarzystwa, między innymi: 

  • organizuje spotkania naukowe i popularnonaukowe,  

  • organizuje cykliczną konferencję ConciliumLatinumLodziense, 

  • stanowi panel do wymiany poglądów na temat dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej,  

  • organizuje kursy związane z kulturą antyczną, 

  • organizuje konkursy dla uczniów szkół średnich, w tym Ogólnopolski Konkurs Języka Łacińskiego (regulamin) 

  • organizuje etap szkolny i okręgowy Olimpiady Języka Łacińskiego. 

 Członkiem Oddziału Łódzkiego PTF może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna pragnąca uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Informacje dotyczące zapisów do różnych oddziałów PTF można znaleźć na stronie:http://ptf.edu.pl/czlonkostwo-w-ptf/ 

 PTF jest zobowiązane do prowadzenia rejestru członków. Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa dane osobowe i kontaktowe są aktualne. W przypadku ich zmiany prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przesłanie do Zarządu PTF wypełnionego kwestionariusza 

 Składka roczna: 50 PLN (25 zł na Zarząd Główny + 25 zł na działalność Łódzkiego Oddziału PTF) 

- płatna w całości u skarbnika OŁPTF 

- składka płatna częściowo u skarbnika (25 zł na działalność OŁPTF) oraz na konto (25 zł na Zarząd Główny – nr konta podany na stronie PTF – wymagane potwierdzenie wpłaty u skarbnika) 

 Zarząd Oddziału Łódzkiego PTF 

Skład zarządu Łódzkiego Oddziału PTF: 

 Ważne linki: 

Oficjalny kanał PTF na YouTube: [link] 

Strona Polskiego Towarzystwa Filologicznego [link] 

Profil Polskiego Towarzystwa Filologicznego na Facebooku [link]