TERMINY SPOTKAŃ OŁPTF W MAJU 2024

9 maja 2024 (czwartek), godz. 15.15, sala 1.49

dr hab. prof. UG Mikołaj Rychło, prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak: Czy Pyteasz z Massalii odwiedził Wyspy Brytyjskie i Islandię?

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ1Y2UzOGYtOTIzZC00OTc0LWE2M2MtNTJhM2Q4OGQxMzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22be8fe6d2-29ff-4143-bdc2-873dbbb229e4%22%7d

 

TERMINY SPOTKAŃ OŁPTF W KWIETNIU 2024 ROKU

Oddział Łódzki PTF i katedra Filologii Klasycznej zapraszają w kwietniu na dwa spotkania w formule hybrydowej na Wydziale Filologicznym UŁ, podczas których zostaną wygłoszone dwa odczyty.

4 kwietnia 2024, godz. 15.00, sala 1.49

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Kornwalia i język kornicki: od starożytności do współczesności

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a762a427f226241cc81e7029f3aed7b0f%40thread.tacv2/1710760558668?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22be8fe6d2-29ff-4143-bdc2-873dbbb229e4%22%7d

 

25 kwietnia 2024, godz. 15.00, sala 1.49

 

Dr Marcin Komorowski, Henologia, agatologia, teologia Proklosa. Pogańska propozycja uprawiania filozofii u schyłku antyku

 

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ0M2JiMzQtMjg2MC00MGE3LWE5NzUtZTU2NzlmYjU5NzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22be8fe6d2-29ff-4143-bdc2-873dbbb229e4%22%7d

 

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematyką odczytów!

 

Serdecznie zapraszamy również do śledzenia bieżących informacji na stronie KFK UŁ w zakładce Polskie Towarzystwo Filologiczne!

 

 

ODCZYT I SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE ODZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTF  

Data: 14 grudnia 2023 r., godz. 16.00 

prof. dr hab. Krzysztof T. Witczak. Mityczna strażniczka Tartaru Kampe w literaturze i sztuce antycznej  

Miejsce: Wydział Filologiczny UŁ (ul. Pomorska 171/173), sala 1.49 oraz platforma Teams 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2023/2024 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim XIII Konkursie Języka Łacińskiego dla uczniów słabo zaawansowanych, organizowanym przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ. 

 

Regulamin (bez zmian w stosunku do ubiegłego roku szkolnego) znajduje się w załączniku. Zawiera on m.in. orientacyjny terminarz i zakres materiału. Materiały z poprzednich lat i inne informacje pod adresem: anna.maciejewska@uni.lodz.pl. 

 

FIEC 2025 – CALL FOR PANELS 

Ruszyły zapisy na wielki kongres FIEC 2025 organizowany przez Polskie Towarzystwo Filologiczne we Wrocławiu! 

Wszystkie informacje na stronie konferencji: fiec2025.ptf.edu.pl. 

Zapraszamy też do śledzenia wydarzenia na Twitterze i Facebooku.