• KATEDRA
  • AKTUALNOŚCI
  • Lektorat języka ukraińskiego na Wydziale Filologicznym UŁ - zapisy na zajęcia w semestrze letnim

Lektorat języka ukraińskiego na Wydziale Filologicznym UŁ - zapisy na zajęcia w semestrze letnim

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w ramach oferty zajęć ogólnowydziałowych studenci Filologa będą mogli uczęszczać na lektorat języka ukraińskiego. Zapisy na zajęcia rozpoczną się 15 lutego i będą prowadzone poprzez USOS.

Lektorat współczesnego języka ukraińskiego od podstaw jest adresowany zarówno do studentów I i II stopnia wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym, jak i uczestników szkoły doktorskiej. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najważniejsze słowa i zwroty, umożliwiające swobodną komunikację (w mowie i w piśmie) w konkretnych sytuacjach dnia codziennego. Wyjaśnione zostaną także podstawy gramatyki języka ukraińskiego oraz elementy kontekstu kulturowego.  
 
Lektorat poprowadzi prof. Halyna Naienko – native speaker języka ukraińskiego oraz wieloletni pracownik Katedry Języka Ukraińskiego i Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu historii języka ukraińskiego oraz opracowań i pomocy dydaktycznych do nauki morfologii, fonetyki i fonologii tego języka.


Praktyczne informacje o lektoracie i zapisach na zajęcia:

W ramach oferty zajęć ogólnowydziałowych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiony lektorat języka ukraińskiego (0100-WFIL047), w wymiarze 60 godzin.

Punkty ECTS: 4.

Studenci, którzy potrzebują 3 punkty z zajęć ogólnowydziałowych, nie muszą płacić za ponadwymiarowy 1 punkt. Jeśli dla studenta są to zajęcia dodatkowe (dodatkowe zajęcia do wyboru, wykraczające poza program studiów), w przyszłym semestrze jest on zwolniony z opłaty.
 
Planowany termin zajęć w semestrze letnim: czwartki, godz. 15.00-18.00 (z przerwą)
Termin zapisów w systemie USOSweb: od 2023-02-15, godz. 19:00 do 2023-03-01, godz. 23:59
Limit: 25 osób