Program IV edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski

Rzym a Półwysep Iberyjski.

Różnorodność relacji od starożytności po współczesność IV

20–21.04.2023

ROMA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA.

Variedad de relaciones desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad IV

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173 Łódź, sala 0.43 (parter), Platforma Microsoft Teams / Facultad de Filología de la Universidad de Lodz, c/Pomorska 171/173 Łódź, aula 0.43 (planta baja), Plataforma Microsoft Teams

 

Program konferencji / Programa del simposio

 

Czwartek / Jueves 20.04.2023

9.00 REJESTRACJA / REGISTRO

(obok sali 0.43, parter / al lado del aula 0.43, planta baja)

9:45 OTWARCIE KONFERENCJI  / APERTURA DEL SIMPOSIO

Sesja I / Sesión I 10.00-11.45

Prowadzenie / Moderadora: Maria Judyta Woźniak

Tomás Jiménez Juliá (Universidad de Santiago de Compostela): Nominativo latino y tema en español

Nerea Fernández Cadenas (Universidad Carlos III de Madrid), Raquel Ezquerro Jiménez (Universidad de León): Identidades de mujeres en el mundo rural: La onomástica germánica e hispanorromana en pizarra (MS TEAMS)

Antonio María Martín Rodríguez: Modelos y paralelos latinos del soneto de Quevedo A una nariz (MS TEAMS)

Marina Bastero Acha (Universidad del País Vasco): La recepción de la inscripción CIL II, 5490 en El Ejido: Porcia Maura y el paradigma de la mujer romana

 

11.45-12.15 PRZERWA KAWOWA / PAUSA CAFÉ

Sesja II / Sesión II 12.15- 13.30

Prowadzenie / Moderador: Tomás Jiménez Juliá

Laura Daniela Buitrago Santana (Universidad Carlos III de Madrid): Pompeya y Herculano en el Nuevo Mundo: La recepción de los yacimientos campanos en Latinoamérica siglos XIX-XX 

Iwona Modrzewska-Pianetti (Uniwersytet Warszawski): Las ánforas originarias de Baetica halladas en la Bahía de Mazarrón (Murcia, España) (MS TEAMS)

Alberto Bretones Cano (Universidad de Almería): Dinero, kilómetros y poder: Las grandes rutas y productos comerciales durante el Principado (MS TEAMS)

 

13.30-14.45 OBIAD / COMIDA

Sesja III/ Sesión III 14.45- 16.30

Prowadzenie / Moderadora: Marina Bastero Acha

Ewa Śmiłek (Uniwersytet Śląski): El hilo y la pluma: diversas perspectivas hacia el tejer de un texto poético

Inés Alicia Espinosa Charri (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): La “amada” inadecuada en Plauto y sus herederas en algunas series televisivas españolas (MS TEAMS)

Mónica María Martínez Sariego (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): Flores alegres, copihues y cestas de besos: la tradición clásica en el Poema 14 de Neruda (MS TEAMS)

Aneta Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Las huellas romanas: propuesta didáctica para las clases de historia y cultura de E/LE (MS TEAMS)

 

16.30-16.45  PRZERWA KAWOWA / PAUSA CAFÉ

Sesja IV / Sesión IV 16.45-18.30

Prowadzenie / Moderadora: Ewa Śmiłek

Artur Katolo (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – ISSR i ITCS w Rende (CS); Europejska Uczelnia w Warszawie): Messapijski panteon, teonimy i kapłani (MS TEAMS)

Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński): Dziedzictwo rzymskie a Camino de Santiago

Adriana Grzelak-Krzymianowska (Uniwersytet Łódzki): Wątki medyczne w twórczości Marcjalisa

Sylwia Krukowska (Uniwersytet Łódzki): Między sztuką wysoką i niską – rzecz o rozrywce w życiu mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego w czasach antycznych

 

 

 

19.30 KOLACJA / CENA

 

PIĄTEK / VIERNES 21.04.2023

Sesja I  / Sesión I 9.00-10.15

Prowadzenie / Moderadora: Adriana Grzelak-Krzymianowska

Agnieszka Witczak (Uniwersytet Gdański): Catalogus clarorum Hispaniae scriptorum Waleriusza Andrei jako źródło informacji o recepcji literatury antycznej.

Robert K. Zawadzki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie): Wandalowie w Hiszpanii i Rzymie, czyli Maciej z Miechowa (1457 - 1523) o przewagach dawnych Polaków

Anna Działak-Szubińska (Uniwersytet Warszawski): W obronie infanta Edwarda (1605-1649) – druki z kolekcji Biblioteca Nacional de Portugal

 

10.15-10.45 PRZERWA KAWOWA / PAUSA CAFÉ

Sesja II / Sesión II 10.45-12.00

Prowadzenie / Moderador : Robert K. Zawadzki

Jonatan Pérez Mostazo, Oskar Aguado-Cantabrana (UPV-EHU): #Sorioneku(ak) gu: la mano de Irulegi y la apropiación identitaria de los vascones en el siglo XXI (MS  TEAMS)

Tomasz Ładoń (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie): Aktywność G. Juliusza Cezara w Hiszpanii w latach 60-tych I w. p.n.e.

Maria Judyta Woźniak (Uniwersytet Łódzki): Jak współcześnie przekładać poezję łacińską? – kilka postulatów translatorskich w oparciu o przekład Carmina Rivipullensia

 

12.00-12.15 PRZERWA / PAUSA

Sesja III / Sesión III 12.15 – 13.30

Prowadzenie / Moderador: Tomasz Ładoń

Tomasz Babnis (Uniwersytet Jagielloński): Hiszpańskie korzenie rodu Teodozjusza Wielkiego w poezji Klaudiana

Anna Zimnowodzka (Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu), Anna Głowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Mozaikowe aviarium w tzw. Domu Ptaków w Itálice (Santiponce, Sevilla)

Sylwia Matysiak (Uniwersytet Warszawski): Kapłanki kultu cesarskiego rzymskiej Hispanii na przykładzie wybranych inskrypcji

 

13.30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI  / CLAUSURA DEL SIMPOSIO

13.30-14.30 OBIAD / COMIDA

15.30-17.00  ZWIEDZANIE MUZEUM / VISITA AL MUESO