• KATEDRA
  • AKTUALNOŚCI
  • Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski. Róznorodność relacji od starożytności po wsłczesność IV

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski. Róznorodność relacji od starożytności po wsłczesność IV

Katedra Filologii Klasycznej i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w IV edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność IV 20-21 kwietnia 2023 roku

Z radością zapraszamy do udziału w czwartej już interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej relacjom między starożytnym Rzymem a Półwyspem Iberyjskim. Konsekwencje starożytnych wydarzeń historycznych okazały się niezwykle doniosłe i trwałe, są wciąż żywo obecne nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, ale również w innych krajach, zaszczepione wskutek podbojów kolonizacyjnych.
Celem kolejnej już interdyscyplinarnej konferencji będzie prezentacja własnych badań i wymiana doświadczeń między naukowcami z Polski i z zagranicy, którzy zajmują się podobną tematyką, ale patrzą na nią z różnych metodologicznie perspektyw, dostrzegając odmienne aspekty. Liczymy na obecność językoznawców badających obecność i przemiany łaciny na Półwyspie oraz literaturoznawców, których interesuje tradycja starożytna w literaturze Półwyspu Iberyjskiego. Mamy nadzieję, że jak zwykle nie zabraknie badaczy historii, sztuki i archeologów, zajmujących się wspólną przeszłością Rzymu i Półwyspu Iberyjskiego, utrwaloną w zachowanych do dziś śladach kultury materialnej. Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy także innych badaczy zainteresowanych poruszaną tematyką.

Czytaj dalej

Nos complace anunciarles que el Departamento de Filología Clásica y el Departamento de Filología Española de la Universidad de Lodz convocan el cuarto simposio científico interdisciplinar ROMA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA. Variedad de relaciones desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad IV Universidad de Lodz (Polonia) 20–21 de abril de 2023

Las consecuencias de la presencia romana en la península ibérica resultaron particularmente perdurables, no solo en la península, sino también en otros países, debido a las conquistas y colonizaciones modernas. En la actualidad, estas cuestiones siguen siendo objeto de interés para los investigadores de diversas disciplinas. El objetivo del cuarto simposio interdisciplinar será crear un foro para el intercambio científico de experiencias entre los investigadores polacos y extranjeros desde perspectivas metodológicamente diversas. Se trata de favorecer la oportunidad de escuchar aportaciones de los lingüistas sobre la presencia y las modificaciones del latín en la peninsula. Deseamos contar también con la presencia de estudiosos de la literatura que dediquen su atención, por ejemplo, a la tradición antigua en la literatura española y portuguesa. Seguro que no faltarán los historiadores, los estudiosos del arte y arqueólogos: por el pasado común de Roma y la península ibérica, del que hablan numerosas huellas de la cultura material, conservadas hasta el día de hoy. Nos gustaría contar también con la participación de los estudiosos de la cultura, así como de todos los interesados en este campo de estudio.

Leer más

Regulamin konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność IV. 20-21 kwietnia 2023