Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ: 22 marca nauka w trybie on-line

W związku z organizacją Dnia Otwartego Dziekan Wydziału Filologicznego wprowadza obowiązek przeprowadzenia wszystkich zajęć zaplanowanych w programach kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ w dniu 22 marca 2024 r. w trybie on-line.