PROFIL PRACOWNIKA: Adriana Grzelak-Krzymianowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Pracownik naukowo-dydaktyczny

a) Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów I i II stopnia na kierunku Filologia klasyczna (Praktyczna nauka języka łacińskiego, Mitologia, Realia starożytnej Grecji i Rzymu, Literatura łacińska, Translatorium łacińskie, Sztuka, Nowożytna kultura basenu Morza Śródziemnego, Język włoski).

b) Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo.

c) Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich.

2. Koordynator Kierunkowy Programu Erasmus +

3. Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Filologia klasyczna

4. Sekretarz czasopisma Collectanea Philologica

BIOGRAM

Z Katedrą Filologii klasycznej jestem związana od 1997 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w 2012 roku pracuję w Katedrze na stanowisku adiunkta. W zakres moich zainteresowań wchodzi filozofia epikurejska w Rzymie, literatura łacińska, podróż i turystyka w starożytności oraz język i kultura Włoch. Regularnie uczestniczę w organizowanej przez Zakład Latynistyki konferencji Concilium Latinum Lodziense i w Colloquia Divina organizowanych przez University of Primorska w Słowenii. Jestem współorganizatorką cyklicznej konferencji Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność. Pełnię w Katedrze funkcję koordynatora do spraw programu Erasmus+ oraz jestem opiekunem praktyk zawodowych. Od 2015 roku jestem członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego, a od 2018 roku sekretarzem czasopisma Collectanea Philologica. Organizuję również i uczestniczę w wyjazdach naukowych studentów do Grecji i do Włoch.

ZAINTERESOWANIA

Literatura łacińska

Podróż w starożytności

Filozofia epikurejska (Lukrecjusz)

Język i kultura Włoch

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy, gabinet 4.67: 42-665-53-70

Pomorska 171/173 pokój: 4.67 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 18:30-19:30 Proszę o wcześniejszą informację drogą mailową. Dyżuruję w gabinecie 4.67