PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Sowa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1) Praca badawcza - moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim filozofii starożytnej oraz literatury greckiej.

2) Praca dydaktyczna - przede wszystkim korespondująca z zainteresowaniami badawczymi.

3) Praca organizacyjna - odpowiadająca sprawowanym funkcjom.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 pokój: 4.50 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 13:00-14:00 Centrum Szkół Doktorskich, ul. Matejki 21/23, p. 104. Możliwe również konsultacje na Wydziale Filologicznym, po wcześniejszym umówieniu się via e-mail.