Koordynator kierunkowy ds. ECTS w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska

Koordynator ds. praktyk w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska

Opiekun I roku studiów licencjackich (edycja 2022/2023)

mgr Jan Skarbek-Kazanecki

Opiekun I roku studiów magisterskich (edycja 2022/2023)

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak